Bilder: Dynavox VR 3000

Dynavox VR 3000, 750 Euro, bei Amazon kaufen